Isnin, 14 November 2011

EMPAT KAEDAH ISTINBAT HUKUM DARI HADIS

 
Empat perkara yang perlu diperhatikan sebelum membuat kesimpulan dari hadis 
salah satu cara untuk selesaikan pertembungan hadis atau hukum menggunakan kaedah al-jam' wa at-tawfiq (himpun dan selaraskan)
 kaedah wasail dan maqasid dalam nas al-Quran atau hadis