Khamis, 9 Februari 2012

HADIS POLITIK TIDAK SAMA DENGAN HADIS TASYRIK


[1]

Sesuatu hadis itu, hendaklah dilihat pada empat kerangka[1], iaitu;

Satu : Tasyrik (pensyariatan); atau
Dua : al-Hady wa al-Irsyad (Saranan); atau
Tiga : al-Ta’dib (mengajar adab); atau
Empat : al-Imamah (kepimpinan dan politik).

Penggunaan Istilah al-Imamah ini digunakan oleh kebanyakkan ulama, seperti Dr Said Ramadhan al-Buti dalam kitab Dhawabit al-Maslahah[2] dan Dr Nu’man Jughaim dalam kitab turuq al-Kashf fi Maqasid al-Syari’[3] . Adapun mengikut istilah Dr Sulaiman al-Asyqar dalam kitab al-Wadih fi Usul al-Fiqh, beliau mengunakan Istilah al-Amr al-Maslahi atau urusan berkaitan dengan kemaslahatan.

[2]

Bagi memahami lagi tentang empat pembahagian terhadap cara pemahaman hadis ini, diulas seperti berikut;

Satu : Tasyrik

Kebanyakkan hadis itu bersifat pensyariatan. Lalu, apabila dilihat pada hadis terbabit, perlu diperhatikan dahulu, apakah hadis itu saheh atau tidak; apakah hadis itu bersifat sareh atau tidak sareh; apakah hadis itu bersifat hukum lizatih, atau lighairih; apakah hadis itu bersifat hukum mutlak atau hukum berfaktorkan sifat.

Dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak perkara yang melibatkan pensyariatan, terutama perkara yang berkaitan dengan Ibadat Khususiyyah dan seumpamanya.

Dua : al-Hady wa al-Irsyad

Ada juga hadis itu, diperhatikan pada suruhan atau larangan itu bukan dari sudut pensyariatan, tetapi dilihat dari sudut saranan sahaja. Dengan maksud, suruhan atau larangan itu tidak wajib diikut.

Antara contoh bagi perkara ini adalah seperti satu hadis anas yang berkata bahawa Nabi Muhammad SAW melalui di satu kaum yang melakukan pendebungaan pokok. Lalu, Nabi SAW menyatakan kepada mereka, “apakah tidak kamu lakukan (seperti ini), pasti ia (pokok) menjadi baik”.

Anas bercerita lagi bahawa kaum itu melakukan seperti disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, didapati ia melahirkan buah kurma yang tidak elok. Perkara ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, menyebabkan Nabi Muhammad SAW menyatakan;

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Maksudnya;
            “Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu[4]”  

Dan contoh lain adalah satu hadis bahawa seorang lelaki bernama Mughis telah bercerai dengan isterinya yang bernama Barirah. Mughis telah datang berjumpa dengan Nabi SAW memohon bantuan kepada Nabi SAW menyarankan kepada Barirah agar kembali balik ke pangkuannya semula.

Semasa Nabi SAW berjumpa dengan Barirah, Nabi SAW menyatakan;

يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ

Maksudnya;
            “Wahai Barirah, takutlah kamu kepada Allah. Maka sesungguhnya dia (Mughis) adalah (bekas) suami kamu dan bapa kepada anak kamu”

Mendengar itu, menyebabkan Barirah bertanya kepada Nabi SAW, “apakah kamu menyuruh aku denganya (berkahwin balik dengan Mughis)?”

Jawab Nabi SAW, “tidak. Aku sekadar memberi saranan”

Mendengar itu, barirah tidak mahu kembali ke pangkuan Mughis, dan ketika itu kelihatan air mata Mughis menitis di pipinya. Keadaan itu menyebabkan Nabi SAW berkata kepada Abbas;

أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ

Maksudnya;
            “Apakah kamu tidak kagum, betapa sayangnya Mughis kepada Barirah, tetapi betapa bencinya Barirah kepada Mughis?[5]

Dari dua hadis yang dikemukakan ini, didapati sesuatu hadis itu, waima kelihatan seperti suruhan atau larangan, tetapi ia bukan bersifat tasyrik atau pensyariatan, tetapi ia bersifat al-Hady wa al-Irsyad atau saranan sahaja.

Tiga : Ta’dib

Dalam beberapa keadaan, hadis itu bersifat mengajar adab. Antara contoh perkara ini adalah seperti Sabda Nabi Muhammad SAW;

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Maksudnya;
            “Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jiran tetangganya. Barangsiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya[6]

Hadis ini bukan bersifat tasyrik atau pensyariatan, tetapi ia sekadar mengajar adab. Dengan erti kata lain, ungkapan Nabi Muhammad SAW menerusi hadis ini mengandungi maksud mendidik umat agar dapat menghormati jiran dan tetamu. Disebabkan itu, orang yang menyakiti jirannya, dan tidak memuliakan tetamunya, orang tersebut sekali-kali tidak boleh dikira sebagai kafir (tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat).

Jika diperhatikan kepada kalangan Khawarij, didapati mereka melihat hadis “ta’dib” ini dari kerangka tasyrik. Ekoran itu, mereka menjadikan hadis ini sebagai cara untuk menegakkan kepercayaan mereka; iaitu sebagai hujjah untuk mengatakan bahawa orang yang tidak menghormati tetamu dan menyakiti jirannya sebagai kafir dan terkeluar dari Islam. 

Empat : al-Imamah (al-Amr al-Maslahi)

Perkara yang keempat yang perlu diperhatikan kepada hadis adalah al-Imamah, atau dalam istilah Dr Sulaiman al-Asqar sebagai al-Amr al-Maslahi[7] atau urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan.

Antara contoh dalam perkara ini adalah seperti sabda Nabi Muhammad SAW;

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Maksudnya;
            “Pemimpin itu dari kalangan Quraish[8]

Hadis ini tidak boleh dilihat dari sudut pensyariatan, tetapi hendaklah dilihat dari sudut politik. Ekoran itu, Ibn al-Khaldun menyatakan dalam kitab beliau “al-Muqaddimah” bahawa tidak semestinya pemimpin itu berbangsa tersebut, tetapi ia sengaja diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mahu mengelak dari berlaku perbalahan[9]. Dengan erti kata yang lain, ungkapan Nabi SAW ini adalah untuk mengelak dari berlaku kemudharatan perbalahan, maka bagi mencapai kemaslahatan, lalu diungkapkan perkataan ini oleh Nabi Muhammad SAW.

Hadis yang berbentuk politik ini; apa yang termaktub dalam hadis itu bukan satu-satunya cara yang dilakukan, tetapi ia merupakan SALAH SATU cara yang dicadangkan, dan ia sesuai di zaman, tempat dan kondusif itu, tetapi pada zaman, tempat dan kondusif lain, ia boleh menggunakan pendekatan yang lain, selama tidak melanggar tujuannya, iaitu capaian maslahah kepada umat dan islam itu sendiri.

Perkara ini amat jelas sepertimana yang telah diungkapkan oleh Dr Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Usul fiqh beliau;

تفسر نصوص القرءان و السنة بحسب العرف القائم حين ورودها

Maksudnya;
            “Nas-nas al-Quran dan al-Sunnah itu ditafsirkan mengikut keadaan dan kondusif yang berlaku ketika ia diturunkan[10]

Sekian

Wallahu ‘alam


[1] Turuq al-Kasyf fi Maqasid al-Syarik, Hlmn 126-136
[2] Hlmn 181.
[3].hlmn, 128.
[4] Muslim : 4358
[5] Abu Daud : 1904
[6] al-Bukhari, hadis no:5559
[7] Boleh lihat dalam kitab al-Wadih fi Usul al-Fiqh.
[8] Ahmad, hadis no : 11859
[9] Muqaddimah, hlmn 100.
[10] Usul al-Fiqh al-Islami, jld 2, hlmn 851.