Isnin, 14 Mac 2011

PEMBINAAN PEMERINTAHAN ISLAM

Imam ahmad meriwayatkan hadis bahawa Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud, "kemudian akan ada pemerintahan [khilafah] atas manhaj kenabian" [17680]. Hadis ini dinilai soheh oleh albani. [as-silsilah as-sahihah : 5]

Dalam Islam, pemerintahan Islam digunakan istilah yang pelbagai. Seperti, khalifah, imamah, amirul mukminin, sultan dan banyak lagi. cuma yang pastinya, mengikut definisi oleh Al-Imam al-Mawardi dalam kitab al-ahkam as-Sultaniyyah bahawa pemerintahan Islam yang dikehendaki oleh syarak adalah "melaksanakan agama [islam] dan mentadbir dunia dengannya [agama]". [1/3]

Ibnu Khaldun dalam kitab muqaddimah pula mendefinisikannya sebagai "pengganti dari tuan syarak dalam menjaga agama dan mentadbir dunia dengannya [agama]" [97]

Asas utama bagi pemerintahan Islam adalah keadilan. Tidak ada gunanya sebuah pemerintahan itu mendapat lebel "pemerintahan Islam", jika pemerintahan itu dipenuhi dengan kezaliman. Jika wujud juga, ia tidak lebih sekadar fitnah terhadap Islam itu sendiri.

Ekoran itu, tidak hairan Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab "at-turuq al-Hukmiyyah" dengan katanya yang bermaksud, "sekiranya di sana nyata tanda-tanda keadilan dalam apa jua keadaan pun, maka disana terdapat syariat Allah". [17]

Adapun hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran seperti hudud, qisas, ta'zir, ekonomi, jinayah dan sebagainya, ia merupakan wasilah dalam mencapai keadilan tersebut. Wasilah ini, dari segi tasyriknya sememangnya telah sempurna. Tetapi dari sudut tanfiznya, ia perlu dilakukan secara bijaksana, agar tidak melahirkan kemudhataran disebalik mahu melakukan kemaslahatan perlaksanaan Islam itu.

CARA MENUJU PEMERINTAHAN ISLAM

Cara menuju kepada pemerintahan Islam, ia tidak ditentukan secara qatie. Yang paling penting adalah, segala tindakan itu mampu mendatangkan kejayaan terhadap tertubuhnya pemerintahan islam.

Secara logik, berusaha ke arah penubuhan pemerintahan Islam, ia tidak dapat perlu dilakukan penguguran terhadap pemerintahan yang sedia ada terlebih dahulu. Bagi menjatuhkan pemerintahan tersebut, Islam tidak menentukan satu kaedah atau satu cara sahaja, malahan Islam membenarkan dengan beberapa cara.

Dalam kitab al-imamah al-uzma, dinyatakan cara untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak Islam dalam usaha menaikkan pemerintahan Islam ini dengan tiga cara. Iaitu, [1] pemerintahan tidak islam itu mengugurkan dirinya sendiri, [2] Dengan persenjataan seperti revolusi atau pergulingan kuasa, dan [3] dengan muwajahah silmiyyah. [487 - 489]

Di sini, kita dapat lihat bagaimana Islam menerima cara menjatuhkan pemerintahan tidak islam demi menegakkan pemerintahan Islam dengan persenjataan, rampasan kuasa, revolusi, perubahan raja dalam sistem monarki dan sebagainya.

jadi, jika tertubuhnya pemerintahan Islam itu dengan cara pertumpahan darah pun diiktiraf oleh Islam, maka tidak ada alasan yang kukuh untuk menolak tertubuhnya pemerintahan Islam yang tertubuh dengan cara demokrasi.

ISYKAL

Ada pendapat menyatakan, demokrasi tidak diiktiraf kerana ia adalah satu sistem yang datang dari barat. Jadi, ia adalah haram.

JAWAPAN;

Islam bukan agama yang jumud seperti yang ditanggapi oleh sesetengah pihak. Ekoran itu, islam tidak mempunyai masalah dalam menggunakan pertolongan lain dalam menjatuhkan kezaliman, seterusnya dalam usaha perlaksanaan Islam.

pernah berlaku dalam sirah bahawa Nabi SAW mengakui dengan pakatan yang dilakukan di zaman jahiliyyah. Konsep "hilf" atau pakatan ini, merupakan amalan jahiliyyah dalam membantu orang-orang yang ditindas pada zaman jahiliyyah. perkara ini dijelaskan menerusi hadis yang termaktub dalam kitab Sunan al-Baihaqi al-Kubra, daripada Talhah bin Abdillah bin Auf bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, "Sesungguhnya aku telah hadir di rumah Abdullah bin Jad'an dalam satu pakatan. Ia teramat aku sukai seperti kesukaanku kepada unta merah [gambaran terlalu suka]. Sekiranya aku diajak kepadanya di zaman Islam, pastu aku akan sahutinya" [12859]

Dalam kitab yang sama, al-baihaqi telah menukilkan perkataan al-Qutaibi bahawa dia mengulas hadis ini dengan menyatakan bahawa hadis ini menceritakan tentang penindasan yang telah Quraish lakukan di Makkah. Lalu, Abdullah bin Jad'an dan Zubair bin Abdul Muttalib mengajak untuk diadakan pakatan atas memberi keselamatan dan pertolongan mereka yang dizalimi. Ajakan itu telah disahut oleh Bani Hashim dan setengah dari kabilah Quraish. [6/367]

dari sini, kita dapat lihat betapa Islam boleh menerima sistem yang lain dari Islam dalam usaha menjatuhkan kezaliman. Sekiranya dalam menjatuhkan kezaliman pun dibenarkan menggunakan sistem bukan Islam, maka lebih-lebih lagi dibenarkan dalam usaha menegakkan pemerintahan Islam.

Juga, bukan semua sistem bukan Islam itu wajib ditolak. Malahan, tidak ada salahnya digunakan sistem itu dalam usaha ke arah penubuhan pemerintahan Islam.

firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah yang bermaksud, "barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah mereka sepertimana mereka menyerang kamu". [194]

Dalam ayat ini, kelihatan Allah SWT menyuruh manusia itu menyerang serangan musuh seperti serangan yang musuh lakukan. Dengan erti kata yang lain, Jika musuh menggunakan persenjataan, maka hendaklah diserang balik dengan persenjataan; jika musuh menggunakan perdebatan ilmiyyah, maka hendaklah diserang balas dengan hujjah ilmiyyah.

Malahan, adalah satu larangan sekiranya musuh menggunakan perdebatan ilmiyyah, lalu diserang balas dengan persenjataan. Kerana tindakan ini boleh disifatkan sebagai melampaui batas.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah yang bermaksud, "Dan perangilah di jalan Allah terhadap mereka menyerang kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang yang melampuai batas" [190]

Jadi, adalah satu yang disifatkan tidak tepat jika musuh menggunakan demokrasi untuk mempertahankan kuasa, lalu digunakan kaedah yang lain dalam melawan musuh tersebut.

Dan lagi, tidak semua yang datang dari kafir itu hendaklah ditolak. Selagimana tidak ada percanggahan dengan nas secara saheh dan sareh, maka ia dibenarkan.

Ia sama seperti bank yang merupakan satu institusi yang diasaskan oleh bukan Islam. Tetapi, sekiranya segala unsur-unsur yang haram dilupuskan dari institusi kewangan tersebut, maka penubuhan institusi itu tidak boleh dikatakan haram. Maka begitujuga menggunakan demokrasi dalam usaha menjatuhkan pemerintah yang zalim, lalu untuk menubuhkan pemerintahan Islam.

Malahan, menggunakan kaedah bukan Islam tidak bercanggah dengan Islam selagi ia tidak bercanggah dengan nas yang sareh lagi saheh ini dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Ia diasaskan kepada beberapa fakta, iaitu;

Nabi SAW menggunakan pandangan salman al-farisi dalam menggunakan kaedah dan cara menggali parit yang merupakan cara dan kaedah majusi di Farsi berperang. Juga, Nabi SAW menerima pandangan Abu Bakar As-Siddiq yang mencadangkan tawanan badar yang bijak mengajar pelajar Islam, walhal tawanan badar itu tidak beragama Islam.

KOMENTAR TERHADAP PUAK HIZBUT TAHRIR

pertama : pemerintahan islam

Firman Allah, "tiada [yg menetapkan] hukum, kecuali Allah".

Ayat ini bersifat qatie as-subut dan qatie ad-dilalah. Ekoran itu, penubuhan kerajaan yg terlaksana hukum Islam adalah wajib. Itulah kandungan definisi k...halifah yg telah dinukilkan dalam artikle di atas.

Cuma bagaimana atau apakah cara hendak melaksanakan hukum Islam dalam pemerintah, ia tidak bersifat qatie, tetapi sifat zanniy. Ekoran itu, ia perlu kepada ijtihad ulama.

ia diumpamakan seperti kewajipan mengadap qiblat untuk solat. Ia adalah sesuatu yang tidak diijtihadkan lagi. Tetapi cara bagaimana hendak memastikan arah kiblat, ia tidak dinyatakan secara qatie. Makanya, ia terbuka kepada ijtihad para ulama.

Ketiga : monarki

kerajaan yg dikehendaki oleh Islam adalah kerajaan yang menjadikan Islam sebagai asas pemerintahan. Apabila sesuatu kerajaan itu sudah menjadikan Islam sebagai asas, maka ia sudah diiktiraf sebagai kerajaan Islam, walaupun ia berbentuk monarki atau demokrasi.

selepas khalifah empat, muawiyyah mengambil tampuk pemerintahan. Beliau telah menjadikan penggantinya adalah anaknya, seterusnya disambung oleh cucunya sehingga jatuh dinasti, kemudian naik dinasti yg lain.

Walaupun berbentuk dinasti atau monarki, kerajaan itu tetap menjadikan hukum pengamalan adalah bersumberkan islam. Makanya, kerajaan itu adalah kerajaan Islam, waima ia berbentuk monarki atau dinasti.

jadi, kerajaan Islam bermakna kerajaan yg terlaksana hukum Islam, tidak kira ia menerusi turun temurun keluarga, atau sebaliknya. Jika dinasti atau monarki pun diterima asalkan hukum Islam terlaksana, di manakah salahnya penubuhan kerajaan yg terlaksana hukum islam dgn cara demokrasi..

sekian

Wallahu 'Alam


Sg Buloh
14 Mac 2011 * 2:09 pagi

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

salam...ustz, umno menggunakan kekerasan; polis, isa, mahkamah, rampasan secara tidak bertamadun, menembak, menyekat, menangkap dll.

adakah kita juga boleh membalas serangan ataupun tentangan terhadap mereka (umno) macam tu juga.

seperti juga kata ustaz:
""Dengan erti kata yang lain, Jika musuh menggunakan persenjataan, maka hendaklah diserang balik dengan persenjataan; jika musuh menggunakan perdebatan ilmiyyah, maka hendaklah diserang balas dengan hujjah ilmiyyah."""