Rabu, 25 Ogos 2010

MEMAHAMI URUF SECARA RINGKAS

Uruf berlaku dalam perkara yang tiada nas. Sekiranya wujud nas, maka uruf tidak boleh digunakan, kecuali dalam beberapa keadaan, iaitu;

Pertama;

sesuatu suruhan syarak menerusi nas, pasti mengandungi kemaslahatan, dan membawa manusia kepada keadilan. namun, apabila sesuautu suruhan syarak menerusi nas itu mahu dilaksanakan, melahirkan tentangan dari golongan majoriti [mungkin faktor mereka tidak faham atau sebagainya]. Atau dalam bahasa lain, uruf ramai menolak.

Maka ketika itu, perlu diperhatikan terlebih dahulu. Apakah dengan perlaksanaan sesuautu suruhan syarak itu akan melahirkan mudharat yang besar. Ataupun, perlaksanaan itu akan mendapat mudharat yang kecil, tetapi membuahkan kemaslahatan yang lebih besar.

Sekiranya menghasilkan mudharat yang lebih besar, maka hendaklah ditangguhkan terlebih dahulu sesuatu suruhan syarak, disamping perlu berusaha 'mengubat' punca penolakan sehingga ia menjadi uruf tersebut. Apabila punca itu sudah selesai, maka suruhan syarak itu wajib dilaksanakan.

Dalilnya adalah hadis, bahawa Nabi SAW ada berkata kepada Aisyah, "apakah kamu perhatikan kepada kaum kamu ketika mereka bina kaabah, mereka mengurangkan daripada qawaid ibrahim.

Aisyah bertanya, "wahai rasulullah. Kenapa kamu tidak kembalikan kaabah itu pada qawaid ibrahim?".

Jawab nabi, "jika tidak kaum kamu baru [meninggalkan kekufuran], pasti aku akan melakukannya".

Adapun jika didapati kemaslahatan besar akan berlaku dengan perlaksanaan sesuatu suruhan syarak, maka wajib dilaksanakan suruhan tersebut, waima didapati wujud juga mafsafah. Tetapi, wajib diketahui bahawa kewujudan mafsadah tersebut hendaklah sedikit berbanding maslahah yang bakal diterima.

Kedua;

Uruf hendaklah digunakan dalam usaha melaksanakan keadilan. keadilan yang dimaksudkan adalah, berdasarkan satu sabda Nabi SAW yang bermaksud;

"sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak".

Justeru, uruf tidak boleh digunakan untuk menafikan hak. Jika digunakan juga, penggunaan uruf telah tersasar dari kegunaan uruf yang dibenarkan dalam syariah islamiyyah.

Sekian

Wallahu 'Alam

Al-Bakistani

- Tropikana
25 ogos 2010 * 5:14 petang

Tiada ulasan: