Jumaat, 11 Mac 2011

MASLAHAH BERTEMBUNG DENGAN NAS? [1]

kandungan nas itu, hendaklah dilihat dari 2 sudut, iaitu tasyrik dan tanfiz. Dari sudut pensyariatan [tasyrik], islam ini telah sempurna.

"Hari ini, telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku cukupkan atas kamu nikmatku, dan Aku redha Islam sebagai agama [cara hidup]" Ungkapan kalamullah dalam Al-Quran.

Kesempurnaan Islam itu, apabila mahu diadaptasikan [tanfiz/tatbiq/tanzil], ia tidak semestinya perlu dilakukan secara gopoh. Dengan erti kata lain, ia tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa, sebaliknya ia perlu diperhatikan terlebih dahulu, apakah dengan perlaksanaan segera itu, melahirkan kemudharatan atau tidak. Sekiranya melaksanaan dengan segera itu boleh melahirkan mudharat, maka hendaklah di tangguhkan terlebih dahulu. Namun begitu, menangguhkan tersebut bukan bermakna ia ditinggalkan terus, sebaliknya wajib melakukan usaha-usaha kearah kejayaan perlaksanaan tersebut.

Dalil bagi perkara ini adalah banyak. Antaranya adalah dalam hadis, dinyatakan bahawa Aisyah pernah bertanya kepada Nabi berkenaan dengan baginda tidak mengalihkan tapak kaabah yang tidak berada tepat pada tempatnya. pertanyaan aisyah itu, dijawab oleh Nabi dengan kata baginda SAW, "kalaulah tidak kaum kamu baru sahaja meninggalkan kekufuran, pasti aku telah melakukannya".

Begitujuga, anak umar bin abdul aziz bernama Abdul Malik telah bertanya kepada bapanya, tentang keadaan bapanya yang mempunyai kuasa pemerintahan bahawa tidak melaksanakan segala kandungan Islam. Mendengar pertanyaan anaknya itu, Umar bin abdul aziz menjawab, "jangan kamu gopoh wahai anakku. Sesungguhnya Allah mencela arak dalam al-Quran sebanyak dua kali, dan mengharamkannya pada kali ketiga. Sesungguhnya Aku bimbang melaksanakan kebenaran [Islam] kepada manusia secara total, lalu mereka menolaknya secara total. Maka itu merupakan fitnah".

Sesungguhnya perlaksanaan islam [tanfiz/tatbiq/tanzil] secara bertahap-tahap ini merupakan perkara yang sesuai dengan fitrah. Mana mungkin seorang bayi yang baru lahir dilahirkan terus pandai berbicara, bermain basikal dan sebagainya. Sebaliknya, hendaklah dilakukan secara bertahap-tahap.

Memandangkan ia adalah perkara fitrah, dan Islam itu juga adalah agama fitrah, maka tidak hairan dalam surah al-Furqan ayat 32, Allah SWT ada berfirman, "berkata orang kafir, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Begitulah agar kami memperteguhkan hatimu [Muhammad] dengannya dan kami membacanya secara tartil [beransur-anur, perlahan dan benar]"

Jadi, di sini kita dapat dibedakan antara tasyrik dan tanfiz.

Bersambung...

Wallahu 'Alam

1 ulasan:

otakbesi berkata...

kemana nak bawa tulisan ini.tergantung tak bertali, buat kajian sedikit ...