Jumaat, 25 Mac 2011

TASAWWUF ALIRAN HASAN AL-BASRI

Dalam pengajian tasawwuf, kita berjumpa dengan beberapa aliran asasi. Aliran-alirannya terbahagi kepada tiga; aliran suluki [akhlak], aliran ilahi [ketuhanan] dan aliran protes kezaliman pemerintah.

Asas bagi tasawwuf adalah spritual. Betapa sensitifnya hati terhadap hubungan diri dengan tuhan dari pelbagai segi. Ekoran dari itu, menurut Jalaluddin Rumi, bidang tasawwuf mungkin kurang tepat jika diketagorikan sebagai suatu teori atau dogma, melainkan lebih tepat jika digolongkan sebagai jalan hidup, sikap dan perilaku.

al-Imam al-Ghazali, Ibnu 'Abidin dan banyak lagi, adalah antara tokoh tasawwuf beraliran suluki atau akhlak. Ekoran itu, tulisan-tulisan mereka banyak membina pembentukan akhlak.

Di sana, ada tasawwuf beraliran ilahi [ketuhanan], seperti yang dibawa oleh Hallaj, rabiah al-adawiyyah, abu yazid al-bustami dan banyak lagi. Aliran mereka sering mengundang kontroversi di kalangan orang awam.

Tasawwuf aliran Ibnu arabi, merangkumi dua-dua unsur sekali [akhlaki dan ilahi]. Namun, aliran ilahi yang banyak dilihat oleh manusia, tanpa dilihat dari aliran akhlaki. Mungkin faktor teori wahdatul wujud yang dipertikaikan, menyebabkan dari unsur ilahi menjadi kritikan keras terhadap Ibnu arabi dan beliau dikenali.

Namun begitu, disana ada satu tokoh tasawwuf yang dikenali dengan nama Hasan al-Basri [wafat 110 H]. Beliau dianggap sebagai pemicu dan dalang gerakan tasawwuf yang melakukan protes keras terhadap perilaku dinasti umayyah [Muawiyyah].

Mengikut aliran hasan al-basri ini, dari sudut spritual islam, bahawa dinasti umayyah telah menyimpang, kerana ia telah bertukar dari apa yang telah dilakukan oleh khulafa al-Rashidin. mereka menganggap, dinasti umayyah adalah permulaan bagi nilai metarial dalam pemerintahan.

Aliran Hasan Al-Basri ini, melahirkan ramai pejuang-pejuang yang sentiasa merenung dan menangis dalam ritual. Semua ekoran dari ekspresi dari rasa ketakutan menjadi penghuni neraka dan kekhawatiran dirinya tidak tergolong sebagai penghuni syurga. Kelompok ini, amat berusaha melepaskan diri dari godaan dunia materi yang memang sedang melanda masyarakat pada masa kekuasaan dinasti Bani Umayyah ketika itu.

Sekian.

Wallahu 'Alam

Bandar sri Damansara
26 mac 2011 * 2:12 pagi.

Tiada ulasan: