Isnin, 12 Januari 2009

AKU, PEMIKIR ISLAM DAN ….. !!! : SIRI 2

AKU, PEMIKIR ISLAM DAN ….. !!! : SIRI 2

Aku memang terlalu baru dalam dunia pemikiran Islam. ekoran dari itu, aku menanam minat untuk membaca buku-buku tentang pemikiran-pemikiran Islam, disamping buku tokoh pemikiran yang lain pun menjadi bahan bacaanku.

Pun begitu, aku mempunyai pendidikan agama; aku mempunyai sijil pengajian Syariah islamiyyah, disamping pernah mendalami pengajian Hadis dan tafsir secara bertalaqqi semasa belajar di luar Negara dahulu.

Dengan asas pengajian ilmu Hadis, Tafsir dan Syariah ini menjadi panduan aku menilai sesuatu pemikiran Islam. lebih-lebih lagi, antara mata pelajaran yang aku terlalu amat minati adalah ilmu Usul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah.

Padaku, tidak perlu kita membataskan pegangan pemikiran Islam kepada satu Madrasah sahaja, bahkan tidak ada salahnya kita menerima pemikiran Islam dari madrasah lain.

Padaku, sesuatu madrasah pemikiran islam, tidak akan terlahir melainkan semuanya ada asbabnya tersendiri. Keadaan ini, amat sama berlaku kepada imam-imam Mazhab dalam mengasaskan mazhab masing-masing.

Sebagai contoh, kita akan dapat melihat perbezaan fatwa Imam Hanafi dan Imam Syafie dalam menyatakan hukum meneroka tanah; yang mana, menurut Syafie, penekora tanah akan memiliki tanah yang diterokainya itu, tanpa mendapat keizinan pihak kerajaan, tetapi dalam mazhab Hanafi pula, peneroka tanah tidak boleh memiliki tanah yang diteroka melainkan mendapat keizinan terlebih dahulu dari pihak kerajaan.

Setelah difikirkan, apa sebab fatwa kedua-dua imam besar ini boleh berbeza, sedangkan kedua-duanya berpegang dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi;

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Maksudnya;
“Barangsiapa yang meneroka bumi yang mati, maka bumi itu adalah miliknya
[1]

Setelah kita membaca kitab “Tarikh At-Tasyrik”, baru kita fahami, bahawa suasana setempat itu kadangkala mempengaruhi imam-imam mazhab ini mengeluarkan fatwa.

Imam Hanafi berfatwa sedemikian kerana Imam Hanafi tinggal di Baghdad; sebuah Bandar besar dan maju. Yang mana, jika kita mahu teroka tanah, dibimbangi tanah itu telah kepunyaan orang. Ekoran dari itulah, diletakkan syarat mesti mendapat keizinan dari pihak kerajaan.

Adapun Imam As-Syafie berfatwa sedemikian pula adalah kerana, Imam Syafie sewaktu mengeluarkan fatwa itu berada di Mesir, yang mesir ketika itu bukan sebuah bandar besar, tetapi buminya banyak terdapat padang pasir.

Jelas kepada kita, antara sebab perbezaan fatwa itu berlaku adalah terkesan dari keadaan sesuatu tempat. Padaku, keadaan yang sama juga berlaku kepada pemikir-pemikir Islam.

Pemikir-pemikir Islam di Malaysia, tidak mempunyai kesamaan bagi pemikir-pemikir Islam di pakistan.

Pada tahun 40 an hingga 60 an, dikala itu kita dapat melihat bagaimana perbezaan ketara dalam pemikiran dua tokoh pejuang islam; Dr Burhanuddin Al-Helmi dan Abu ’Ala Al-Maududi.

Ketika itu, kita dapat melihat bagaimana Dr Burhanuddin Al-Helmi meletakkan asas perjuangan Islamnya dengan berjaya mengetengahkan pemikiran yang menggabungkan aliran Islamis dan nasionalis, bertujuan mengetengahkan suatu pemahaman yang luas dan sejagat tentang nasionalis dengan tidak memfokuskan kepada sesuatu bangsa sahaja, disamping menjangkau pemikiran politik perkauman.

Dr Burhanuddin Al-Helmi tidak menumpukan perhatiannya kepada perbezaan antara pendirian idelogi golongan Islamis, nasionalis dan sayap kiri. Sebaliknya, beliau bertindak berusaha membangkitkan titik persamaan antara parti-parti yang lain.

Cara pemikiran sebegini amat bercanggah dengan pemikiran politik Islam di Pakistan yang diasaskan oleh Abu ’Ala Al-Maududi ketika itu; yang mana, Abu ’Ala Al-Maududi ketika itu pernah mengungkapkan bahawa orang yang bercakap tentang fahaman sosialis wajar dicabut keluar lidahnya.

Melihat cara pemikiran kedua-dua tokoh ini, kita akan dapat mengambil satu kesimpulan, bahawa mereka berdua ini berbeza pendapat adalah disebabkan suasana tempat mereka berada adalah berbeza. Ini kerana, di Pakistan ketika itu, fahaman sosialis adalah fahaman yang belum wujud lagi, yang jika disebut tentang fahaman tersebut dihadapan rakyat Pakistan, dibimbangi rakyat terpengaruh dan seterusnya usaha hendak meresapkan fikrah Islamiyyah dalam pemikiran rakyat pakistan akan terbantut.

Keadaan sebegini berlainan dengan Tanah melayu ketika itu. ini kerana, kehadiran pejuang Islam yang bernama Dr Burhanuddin Al-Helmi, dikala itu, semua fahaman-fahaman selain islam ini sudah wujud, pun begitu, mereka ini adalah golongan penentang penjajah atau boleh diertikan sebagai gerakan anti-kolonialis dan anti-imperialis.

Padaku, inilah yang mahu disebut oleh Prof Sayed Nuqib Al-Attas dalam buku beliau yang bertajuk ”risalah untuk kaum muslimin” ketika mengulas tentang keadilan dan kezaliman dalam bermasyarakat. (sila baca buku tersebut dari muka surat 22 hingga 26 dalam ”perenggan” ke 10)

Bersambung ................

Wallahu ’Alam

Al-Bakistani
http://g-82.blogspot.com

ustaz_bakistani@yahoo.com- Sri Indah (B), Sg Buloh
12 Januari 2009 * 6:00 petang.

[1] Muwatta’ : 1229.


Tiada ulasan: