Sabtu, 4 September 2010

BOLEH BAGI ZAKAT KEPADA IBU BAPA YANG MISKIN - FATWA IBNU TAIMIYYAH

setengah ulama memandang tidak boleh seseorang itu memberi zakat kepada ibu bapanya. alasan mereka adalah, ibu bapa adalah sebahagian daripadanya [tanggungjawab yang wajib ditunaikan]. Adapun Imam Ibnu Taimiyyah pula berpendapat bahawa seseorang itu boleh memberi zakat kepada ibu bapa yang fakir, sekiranya dia tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung kedua ibu bapanya [mungkin faktor terlalu miskin. Kewangannya hanya mampu untuk anak isterinya sahaja]

Dr Yusuf Al-Qaradhawi memberi penerangan seperti berikut;

pertama;

Ijmak ulama menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh memberi zakat kepada isteri. Ini kerana, seseorang isteri itu, sebahagian dari suaminya.

firman Allah;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً

maksudnya;
"daripada tanda-tanda-Nya, bahawa diciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan [isteri]"

Isteri itu adalah sebagian dari suami. rumah suami adalah rumah isteri juga.

firman Allah;

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن

maksudnya;
"Apabila kamu talaq akan perempuan, maka talaqlah mereka dalam iddah mereka. dan hendaklah kamu hitung iddah. Takutlah kamu kepada Allah yang merupakan tuhan kamu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka [perempuan]"

dari ayat ini, menyebut bahawa rumah suami adalah rumah isteri. dengan maksud, harta suami adalah harta isteri juga. ekoran itu, tidak boleh memberi zakat kepada isteri, kerana jika diberikan juga, seperti memberi kepada dirinya sendiri.

kedua;

tidak boleh memberi zakat kepada anak-anaknya, kerana mereka adalah sebahagian daripadanya.

nabi SAW bersabda;

أولادكم من كسبكم

maksudnya;
"Anak-anak kamu daripada usaha kamu"

ketiga;

tidak boleh seseorang itu memberikan zakat kepada ibu bapanya, kerana mereka adalah sebahagian daripadanya. Adapun Fatwa Ibnu Taimiyyah pula, beliau mengharuskan seseorang anak memberikan zakat kepada ibu atau bapanya. Keizinan itu, sekiranya kedua-duanya terlalu miskin sehingga dia tidak mampu untuk menanggung nafkah untuk ibu bapanya.

keempat:

Adapun adik beradik yang miskin, apakah boleh diberikan zakat kepada mereka? Ia adalah perkara yang diperselisihkan oleh ulama. pendapat yang sahih yang telah dirajihkan oleh Dr Yusuf Al-Qaradhawi adalah, harus seseorang itu memberi zakat kepada adik beradiknya yang miskin berdasarkan umum nas.

Adapun kepada adik beradik yang kaya, maka tidak boleh diberikan zakat kepada mereka.

sabda nabi SAW;

لا تحل الصدقة لغني

maksudnya;
"Tidak halal sedekah kepada orang kaya"

bahkan banyak hadis-hadis menyebut bahawa zakat itu diambil dari orang kaya, lalu diberikan kepada orang miskin.

kelima:

kepada bapa saudara sebelah ibu atau bapa, ipar, sepupu dan sebagainya, semua itu boleh diberikan zakat kepada mereka, tanpa ada pertikaian lagi.

sekian

p/s : Ringkasan dari Islamonline.

Wallahu 'Alam

Al-Bakistani


- Sri Indah [b] Sg buloh
4 September 2010 * 6:38 petang


Tiada ulasan: